Värit

Slougheilla hyväksytyt ja esiintyvät värit

Koiran väri koostuu kahdesta eri väriaineesta eli melaniinista. Tumman pigmentin aiheuttava eumelaniini tulisi sloughilla olla aina musta, mutta se voi olla myös sininen, ruskea tai liila. Kellertävän sävyn tuottaa feomelaniini ja sen väri voi vaihdella aina tumman punaisesta kermanvalkoiseen. Näiden lisäksi on väriä muovaavia tekijöitä, joita kaikkia ei vielä tunneta. Valkoiset läikät rinnassa ja varpaissa ovat tyypillisiä ja johtuvat pigmentin puutteesta.

Sloughin rotumääritelmä kertoo hyväksytyistä väreistä näin: vaalean hiekanruskeasta hiekanpunaiseen ja kaikki sävyt siltä väliltä, musta merkein tai juovikas (brindle). Koiralla voi myös olla musta maski, musta mantteli tai mustat karvankärjet.

Geneettisesti tämä tarkoittaa sitä, että slougheilla ei esiinny lainkaan dominanttimustaa eikä resessiivistä mustaa. Sloughi ei siis voi koskaan olla täysin musta, sininen, ruskea tai liila. K-lokuksessa sloughilla esiintyy vain vaihtoehdot Kbr ja Ky. Näistä Kbr tarkoittaa brindleä eli tummia eumelaniiniraitoja ja ne ilmenevät jos koira perii Kbr edes toiselta vanhemmistaan. KbrKy koira on siis brindle. Ollakseen raidaton, koiran pitää periä yksi Ky alleeli molemmilta vanhemmiltaan. Raidaton koira on siis KyKy ja täten hiekanväriset sloughit eivät voi periyttää brindleä.

Värilokus E määrittää, tuleeko koiralle tumma eumelaniinimaski vai ei. Slougheilla tässä lokuksella vaihtoehtoina ovat Em, joka tarkoittaa tummaa maskia, Eg joka on sloughissa harvinaisena esiintyvä grizzle/domino, E on maskiton ja resessiivinen punainen ee, joka estää kaiken eumelaniinin ilmenemisen koiran turkissa. Slougheilla yleisin ja dominoivin muoto on tumma maski Em, mutta myös maskiton E on hyvin tyypillinen. Sen sijaan grizzle Eg sekä resessiivinen punainen ee ovat melko harvinaisia. Resessiivinen punainen saattaa aiheuttaa jopa lähes valkoisia pentuja, jos samaan koiraan osuu värin vaalentava tekijä. Geneettisesti tällaiset pennut eivät toki ole valkoisia, eikä niillä ole sen enempää terveyshuolia kuin muunkaan värisillä pennuilla. Resessiivinen punainen ee voi toisaalta olla myös hyvin vahvasti punainen, kuten esimerkiksi punainen irlanninsetteri. Sävy määrittyy eri värilokuksessa. Resessiivisen punaisen koiran kirsun värin määrittää sen eumelaniinin sävy, vaikka se ei muuten tällaisessa koirassa näykään. Tällä geenillä on kuitenkin jokin yhteys kirsun ja silmien väriin ja se saattaa vaalentaa niiden väriä vaikka koira olisikin vain heterotsygootti tälle alleelille, eli ns. kantaisi resessiivista punaista. Usein resessiivisen punaisen tai sitä kantavan koiran kirsu on pentuna tummempi ja vaalenee iän myötä. Se saattaa olla ns. talvinenä tai perhosnenä, eli kirsun keskellä on vaaleampi pystyraita.

Värilokus A määrittää sloughilla sen, onko koira soopeli eli hiekanvärinen Ay vai onko sillä musta mantteli eli onko se tan-kuvioinen At. Näistä dominoivampi on Ay, joten jos haluamme tan-merkkivärisiä koiria, on pennun saatava At kummaltakin vanhemmaltaan. Oli koira sitten kumpi tahansa näistä, siihen vaikuttavat myös sekä K-lokus että E-lokus. Sekä soopelilla että tan-merkkivärisellä koiralla voi olla tai olla olematta maski tai brindleraidat. Grizzlellä koiralla ei ole koskaan maskia, mutta sillä voi olla raitoja. Grizzle näkyy parhaiten tan-merkkivärisellä koiralla. Resessiivinen punainen taas estää eumelaniinin eli tumman pigmentin koiran turkissa, joten ee-koira voi olla geneettisesti melkein mitä vaan. Se peittää alleen niin soopelin, tan-merkit kuin brindlen raidatkin.

Pääset tarkastelemaan värejä tarkemmin klikkaamalla värin nimeä!

Hiekka

Tämä on yleisin ja suosituin väri sloughilla. Hiekan sävy voi vaihdella hyvin vaaleasta hieman tummempaan ja punertavaan. Geneettisesti tämä väri on soopeli mustalla maskilla Em_ B_ kyky Ay_ D_ tai ilman maskia E_ B_ kyky Ay_ D_.

Brindle

Tämä väri on muuten sama kuin edellinen, mutta tummilla eumelaniiniraidoilla. Geneettisesti siis Em_ B_ Kbr_ Ay_ D_ tai ilman maskia E_ B_ Kbr Ay_ D_. Brindle ei toki aina ole soopeli, mutta slougheilla näin voidaan melkein olettaa. Brindlen sävy voi vaihdella yhtälailla kuin hiekankin.

Mantteli

Slougheilla tan-merkkiväriä kutsutaan mantteliksi. Manttelin lisäksi koiralla voi olla tai olla olematta maski ja/tai brindleraidat. Black&brindle koiralla raidat ilmenevät vain vaaleiden merkkien alueilla eli kuonossa ja jaloissa. Geneettisesti tämä kuvan koira voisi olla Em_ B_ kyky AtAt_ D_ ja sama brindleillä merkeillä voisi olla Em_ B_ Kbr_ AtAt_ D_.

Harvinaisemmat värit

Slougheilla esiintyy tyypillisten ja suosittujen värien lisäksi myös muita, ei niin yleisiä värejä. Osa niistä on täysin sallittuja, mutta osa jää standardin ulkopuolelle. Valitettavasti kaikki itse ottamani kuvat näistä väreistä ovat muita kuin slougheja.

Sininen

Kun mennään rodun historiassa riittävän kauas taaksepäin, oli myös sininen pigmentti sallittu. Tästä syystä sitä esiintyy rodussa edelleen, vaikkakin ilmenee yllättävän harvoin. Sininen väri määrittyy D-lokuksessa, josta slougheilta on löydetty harvinainen, niin kutsuttu d2 alleeli. Monilla muilla vinttikoiraroduilla sinisen värin aiheuttaa eri alleeli, joten ei ole syytä epäillä sinisen sloughin olevan sekarotuinen. Sloughi tarvitsee tämän d2 alleelin kummaltakin vanhemmaltaan. Sinipigmenttinen sloughi ei kuitenkaan koskaan ole tasaisen siniharmaa, vaan se on joko sinisoopeli, sinibrindle tai sininen&tan. Kaikissa näistä vaihtoehdoista koiralla on sininen kirsu, siniharmaat silmät eikä sillä voi esiintyä mustaa missään.

Ruskea

Tämä väri käyttäytyy vastaavasti kuin sininen, mutta periytyy B-lokuksessa. Koiran on siis saatava kummaltakin vanhemmaltaan ruskean pigmentin aiheuttava b alleeli ilmentääkseen väriä. Ruskea sloughi on siis ruskeasoopeli, ruskeabrindle tai ruskea&tan. Toisaalta, voisi se olla kuvan faaraokoirankin kaltainen ee-keltainen ja ruskea. Ruskealla sloughilla ei voi olla mustaa pigmenttiä missään. Ruskeapigmenttinen sloughi ei ole rotumääritelmän mukaan toivottu.

Valkoinen

Toisinaan slougheissa syntyy valkoisia pentuja. Geneettisesti ne eivät kuitenkaan ole valkoisia, vaan resessiivisiä punaisia. Tämä on siitä mielenkiintoinen väri, että se estää eumelaniinin esiintymisen turkissa ja viiksissä. Eumelaniinin sävy näkyy kuitenkin esimerkiksi kirsussa. Tästä syystä resessiivinen punainen eli ee-punainen koira voi olla geneettisesti lähes mitä tahansa, kunhan sillä on E-lokuksessa se resessiivisin vaihtoehto ee. Tällaisessa koirassa näkyy siis pelkkä feomelaniini, mutta sen sävy voi vaihdella lähes valkoisesta hyvinkin tummaan punaiseen. Valkoinen sloughipentu on suurella todennäköisyydellä tällainen ee-punainen koira, jolla on punaisen värin valkoiseksi vaalentava tekijä.


Lisää väritietoa tulossa myöhemmin!


%d bloggaajaa tykkää tästä: